Oferta

Służymy Ci jako organizacja oparta na wiedzy,
doświadczeniu i kontaktach.


1 / Ogrody prywatne

Komfortowy ogród dla Ciebie i Twojej rodziny. Według indywidualnej koncepcji, projektu i pod naszym nadzorem.


2 / Projekt budowlany 

Projekt budowlany powstaje w wyniku zaakceptowanej koncepcji. To dokumentacja, która jest Ci potrzebna, abyś mógł wycenić, zlecić i rozliczyć prace wykonawcze.

W razie potrzeby przygotowujemy także ze współpracującymi z nami specjalistami:

 • Projekty konstruktorskie, architektoniczne, zgłoszenia i pozwolenia na budowę.
 • Projekty samo-oczyszczających stawów kąpielowych.
 • Projekty wykonawcze ukształtowania terenu.
 • Projekty wykonawcze i warsztatowe.

3 / Konsultacje i wsparcie terenowe

Tam, gdzie oferta ryczałtowa (na koncepcję lub projekt) byłaby dla Ciebie „przerostem formy nad treścią” – proponujemy wsparcie konsultingowe, które rozliczamy wg realnego nakładu pracy.

/ Oferta dla profesjonalistów:


Dla innych projektantów ogrodów i architektów krajobrazu:


Dla architektów i pracowni projektowych:

 • Bezpłatne doradztwo w tematach ogrodniczych dla współpracujących partnerów.
 • Wsparcie przed projektem: "o czym należy pamiętać zanim zaczniesz projektować budynek".
 • Współtworzenie koncepcji terenów zielonych i strefy zewnętrznej.
 • Projekty branżowe w zakresie zieleni: Roślinność i branże towarzyszące oraz system nawadniania
 • Projekty i konsultacje w zakresie ukształtowania terenu.
 • Projekty prywatnych ogrodów dla architektów i architektów wnętrz.


Konsulting i zadania profesjonalne

 • Konsultacje doboru roślin pod kątem oczyszczania powietrza i redukcji smogu.
 • Opinie branżowe doboru technologii i gatunków.
 • Ocena zdrowotności drzewostanu.
 • Weryfikacja ofert firm wykonawczych.
 • Kosztorysy inwestorskie RMS.
 • Pozwolenia na wycinkę.

/ Zadania bojowe

 • Ratowanie sytuacji kryzysowych.
 • Koordynacja istniejących lub powstających zespołów projektowych na poziomie zagospodarowania całej działki.

/ Gratis i pro publico bono

Wiemy, że im więcej damy od siebie innym, tym więcej do nas wróci. Dzielimy się swoją wiedzą z przyjemnością i bez ograniczeń.

Niezależnie od tego kim jest osoba szukająca wsparcia - zawsze zadajemy sobie pytanie:

jak najskuteczniej możemy Ci pomóc stworzyć ogród?

Czasem jest to pomoc w stworzeniu samej koncepcji i doraźne doradztwo przy realizacji , kiedy indziej pełny proces projektowy wraz kompleksową obsługą etapu wykonawczego. Jesteśmy elastyczni - bo pracujemy dla ludzi o bardzo różnych potrzebach.

W relacji do często powtarzających się potrzeb opracowujemy systemowe rozwiązania, które umożliwiają nam każdorazowo szybkie i skuteczne udzielenie Ci wsparcia - dokładnie takiego, jakie jest niezbędne. Nie mniej - ani nie więcej niż potrzebujesz. Zgodnie z naszą dewizą, która powili staje się legendarna -

Nie mniej niż Doskonale.

Zadzwoń teraz