Odległości od granic działki: Altanka, składzik, wiata i inne budynki gospodarcze: nie za blisko ogrodzenia

Zadzwoń teraz