Ogród bez projektu

– precyzyjna pomoc w uproszczonym trybie

Nigdy nie można pominąć procesu planowania. Ale czasem można pominąć projektowanie, zastępując je uproszczoną metodą tworzenia koncepcją wspartą nadzorem nad realizacją w ściśle określonych momentach.

Projekt to doskonałe narzędzie profesjonalnej komunikacji między klientem a wykonawcą.

Ale – jako dokumentacja budowlana lub wykonawcza, ze wszystkimi planszami, zestawieniami, opisami, wydrukowany ustandaryzowanej formie… przygotowanie projektu ogrodu to spory nakład pracy projektanta, a więc czas i koszty, które czasami, w ściśle określonych przypadkach, można znacznie ograniczyć.

Jakie konsekwencje niesie za sobą budowa ogrodu bez projektu?

Trzeba z góry nastawić się na częste pytania wykonawcy – nie będzie on miał szczegółowego projektu, który wskazałby mu jak ma wykonać zlecone prace, będzie więc musiał otrzymać precyzyjne wskazówki w trakcie prowadzenia prac. Konieczna będzie obecność lub kontakt z projektantem, aby instruował wykonawcę, jak ma rozmieścić lub wykończyć różne obiekty.

Kiedy możesz tak zaoszczędzić?

Każdy przypadek rozważamy indywidualnie, ale zwykle możliwe jest zastosowanie tej metody planowania i nadzoru nad realizacją, jeśli spełnione są takie warunki:

  • Teren jest mały i możemy szybko go pomierzyć (jak balkon lub taras),
  • Teren jest płaski i nie wymaga szczegółowych planów wysokościowych,
  • Pomysł na zagospodarowanie oparty zostanie na prostych kształtach,
  • Planowane prace są nieskomplikowane, oparte o popularne technologie,
  • Używamy produktów dostępnych na rynku, a nie indywidualnie projektowanych,
  • Planowane nasadzenia roślin są oparte na niewielkiej liczbie gatunków,
  • Jesteś gotowy szybko podejmować decyzje co do kształtu swojego ogrodu.

Ile to kosztuje?

Wsparcie na zasadzie konsultingu to zwykle koszt około dwa do pięciu razy mniej, niż wykonanie typowej koncepcji i projektu zagospodarowania dla małej działki.

Nasze wynagrodzenie wynika z realnej ilości pracy poświęconej na pracę dla Ciebie i jest rozliczane na zasadach konsultingu.

Sprawdź stawki godzinowe

Konsulting w akcji

My proponujemy rozwiązania – ty od razu decydujesz. To działa.

Jeśli przygotujesz swoje inspiracje, szkice i pomysły, już podczas pierwszego spotkania możemy spróbować nakreślić kierunek koncepcji, a także np. wybierzemy kluczowe produkty i rośliny oraz ustalimy zakres prac do wykonania.

Po spotkaniu wykonamy uproszczone rysunki wskazujące jak mają zostać przeprowadzone prace oraz dokonamy niezbędnych przeliczeń na potrzeby zakupu materiałów i zlecenia robót.

Następnie złożymy Ci własną ofertę na kompleksową realizację lub przekażemy Twoje zadanie do realizacji w znanych nam sklepach i u naszych wykonawców. Chcemy aby projekt został zrealizowany dokładnie tak, jak zaplanowaliśmy a obsługa ze strony projektanta była optymalna.

Unikamy pracy z dostawcami i wykonawcami, których nie znamy.

Zapraszamy

Skontaktuj się z nami, aby zweryfikować czy Twoja sytuacja kwalifikuje się do wsparcia bez projektu.