Ogród bez projektu

– precyzyjna pomoc w uproszczonym trybie

Nigdy nie można pominąć procesu planowania. Ale czasem można pominąć projektowanie, zastępując je uproszczoną koncepcją i nadzorem realizacji.

Projekt – jako dokumentacja budowlana lub wykonawcza, ze wszystkimi planszami, zestawieniami, opisami, wydrukowany w przyjaznej formie. To doskonałe narzędzie profesjonalnej komunikacji między klientem a wykonawcą. Ale przygotowanie projektu to spory nakład pracy projektanta, a więc czas i koszty, które czasami, w ściśle określonych przypadkach, można znacznie ograniczyć.

Jakie konsekwencje niesie za sobą budowa ogrodu bez projektu?

Trzeba z góry nastawić się na częste pytania wykonawcy – nie będzie on miał szczegółowego projektu, który wskazałby mu jak ma wykonać zlecone prace, będzie więc musiał otrzymać precyzyjne wskazówki w trakcie prowadzenia prac. Konieczna będzie obecność lub kontakt z projektantem, aby instruował wykonawcę, jak ma rozmieścić wszystkie obiekty i rośliny.

Kiedy możesz tak zaoszczędzić?

Każdy przypadek rozważamy indywidualnie, ale zwykle możliwe jest zastosowanie tej metody planowania i nadzoru nad realizacją, jeśli spełnione są takie warunki:

  • Teren jest mały i możemy szybko go pomierzyć (jak balkon lub taras),
  • Pomysł na zagospodarowanie oparty jest (raczej) na prostych figurach geometrycznych,
  • Planowane prace są nieskomplikowane, oparte o popularne technologie,
  • Używamy produktów dostępnych na rynku, a nie indywidualnie projektowanych,
  • Planowane nasadzenia roślin są oparte na niewielkiej liczbie gatunków,
  • Jesteś gotowy szybko podejmować decyzje co do kształtu swojego ogrodu.

Ile to kosztuje?

Wsparcie na zasadzie konsultingu to zwykle koszt około trzech do pięciu razy mniej, niż wykonanie typowej koncepcji i projektu zagospodarowania dla małej działki.

Nasze wynagrodzenie wynika z realnej ilości pracy poświęconej na pracę dla Ciebie i jest rozliczane na zasadach konsultingu.

Konsulting w akcji

My proponujemy rozwiązania – ty od razu decydujesz. To działa.

Podczas spotkania wstępnie nakreślimy kierunek koncepcji, jeśli to będzie możliwe – także wybierzemy kluczowe produkty i rośliny oraz ustalimy zakres prac do wykonania.

Po spotkaniu wykonamy uproszczone rysunki wskazujące jak mają zostać przeprowadzone prace oraz dokonamy niezbędnych przeliczeń na potrzeby zakupu materiałów i zlecenia robót.

Zapraszamy

Skontaktuj się z nami, aby zweryfikować czy Twoja sytuacja kwalifikuje się do wsparcia bez projektu.