Usługi konsultingu zdalnego i terenowego

Bazując na naszym bogatym doświadczeniu pełnimy różne role, w zależności od Twoich potrzeb.

W modelu konsultacji wykonujemy takie czynności jak:

Stosujemy rozliczenie za czas pracy z naliczaniem godzinowym, wg stawek:

Praca terenowa (wizyty na budowie, wyjazdy):
.
600 zł / h
+ zwrot kosztów dojazdów i noclegów
Praca zdalna (projektowa / ofertowa / rozliczeniowa): 300 zł / h

Rozliczanie na podstawie raportu godzin stosujemy, kiedy nie składamy oferty ryczałtowej.

Podane stawki obejmują czas pracy zespołu dla ciebie (nie za każdą osobę).