Ogród przy Underpass House, okolice Opola

Projektanci ogrodu: Łukasz Kilarski, Jakub Gardner

Projektant architektury: Przemek Olczyk, Mobius Architekci

Ogród na powierzchni 8 ha, na terenie dawnego zakładu hodowli bażantów, tworzony w duchu „zwracamy działkę naturze”. Nowoczesna architektura domu i układ komunikacyjny otoczone trzema stawami w technologii stawów kąpielowych, o łącznej powierzchni ok. 1 ha. Rozległe połacie łąk kwietnych. Zadrzewienia z roślin naturalnie występujących na terenie lub dobrze wpasowanych. Wyjątkowo trudne warunki dla założonych pomysłów ze względu na wysoki poziom wód gruntowych.

Foto z realizacji 02.2022 r.

Etap projektu i realizacji

Realizacja ogrodu w toku od 2021 r., projekt realizowany w latach 2019 – 2021 r. Na terenie i wokół niego napotkaliśmy sporo roślinności, którą należało zinwentaryzować, ocenić jej wartość i zadecydować co pozostawić w koncepcji ogrodu a z czego zrezygnować.


Ukształtowanie terenu

Na prawie płaskiej działce zaplanowane zostało ukształtowanie terenu obejmujące trzy bazowe poziomy. Najniższa jest podziemna kondygnacja z parkingiem i pomieszczeniami technicznymi, na której zlokalizowano także pierwszy staw kąpielowy. Drugi poziom to „zero domu”, na którym poza główną przestrzenią mieszkalną ulokowano także dwa kolejne stawy oraz większość komunikacji w ogrodzie. Trzeci poziom, obejmuje pomieszczenie widokowe na dachu oraz pagórki, dzięki którym urozmaiciliśmy typowy dla Opolszczyzny, równinny charakter krajobrazu.

Główny plan ukształtowania


Warstwice nowych nasypów i wykopów pod zbiorniki wodne

Stawy kąpielowe

Na terenie zaplanowano 3 niezależne ozdobne zbiorniki wodne na trzech poziomach. Woda będzie oczyszczana bez żadnej chemii – za pomocą zaawansowanych technologii wykorzystujących roślinność i złoża mineralna.

Zapraszamy w dalszą podróż po naszym portfolio: