Proces projektowy

Procedura pracy:

Standardowa ścieżka realizacji projektu budowlanego w JGT


Etap zapytania

Ankieta (pozyskanie informacje o potrzebach, wytycznych Inwestora i innych użytkowników)

Analizy terenowe (otoczenie i krajobraz, warunki na działce)

Wysłanie podsumowania spotkania do Inwestora wraz z informacją o materiałach niezbędnych do pracy, wytycznych dla geodety, badań wody, etc.

Upewnienie się, że zlecenie zostało faktycznie przyjęte


Etap przygotowawczy

Wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej, udzielenie wytycznych dla rozbiórek, wycinki roślin i prac porządkowych

Uzyskanie mapy do celów projektowych, projekty architektoniczne, informacje o sieciach podziemnych, miejscu wyprowadzenia wody i prądu do ogrodu

Uzyskanie kontaktów do architekta i architekta wnętrz, uzyskanie wytycznych i wskazówek od nich

Przeanalizowanie MPZP i innych uwarunkowań prawnych, historii terenu, warunków klimatycznych

Przygotowanie podkładów do celów projektowych w CAD i SKP

Uzyskanie deklaracji od Inwestora o terminie, etapach i metodzie realizacji prac wykonawczych

Uzyskanie informacji od Inwestora o lokalizacji wyprowadzenia prądu oraz miejscu poboru wody do nawadniania


Etap koncepcji

Wspólne stworzenie koncepcji na papierze (Jakub + Marta + zespół)

Uzgodnienie w CAD + foto referencyjne / szkice

Uzgodnienie w SKP

Uzgodnienie doboru roślin

Uzgodnienie oświetlenia

Uzgodnienie materiałów wykończenia

Udzielenie wstępnych informacji budżetowych (opcja)

Uzgodnienie na 100% czasu, technologii i etapów realizacji, podłączenia wody i prądu

Zwizualizowanie całości w LUM (opcja)


Etap projektu

0. Zagospodarowanie (i 12. Wyposażenie)

1. Dobór roślinności

2. Ściółkowanie

3. Uprawa

4. Ukształtowanie

5. Nawierzchnie i wymiary

6. Nawadnianie

7. Odwodnienia

8. Oświetlenie i elektryka

9. Kompozycje z głazów

10. Elementy wodne

11. Budowle i mała architektura

Opis

Wizualizacje finalne

Przedmiar

Wydruk PDF

Audyt merytoryczny (1. drugi projektant 2. Jakub)

Korekty

Wydruk finalny PDF i wersja papierowa


Oddanie projektu

Oddanie projektu Inwestorowi

Zamknięcie procesu projektowego, archiwizacja plików

Przekazanie materiałów do etapu wykonawczego

Zadzwoń teraz