Chronologia wykonawstwo

Chronologia prowadzenia prac wykonawczych


Rekomendowana dobra kolejność i terminy prowadzenia prac.

Na realizację całego ogrodu najlepiej przyjąć 1 sezon tj. od jesieni do jesieni


Etap przygotowania realizacji:

 1. Uzyskanie pozwoleń na budowę, zgłoszeń i niezbędnych uzgodnień.
 2. Zbudowanie zespołu:
  1. wybór wykonawców dopasowanych doświadczeniem, wolnymi mocami przerobowymi oraz pasującymi terminami;
  2. uzyskanie wstępnych wycen i weryfikacja z założeniami budżetowymi;
  3. opcjonalnie: podzielenie prac wykonawczych na etapy, wprowadzenie zmian w technologiach i zamienników dla materiałów.
 3. Spotkanie zapoznawcze całego zespołu na działce:
  1. Omówienie warunków lokalnych (warunki wejścia i dojazdu, transport materiałów wysokotonażowych, składowanie materiałów na działce, dostępność wody, prądu i WC, zasady wejścia na teren, zabezpieczania i przechowywania sprzętu, etc.);
  2. omówienie i szczegółowe rozdzielenie zakresów prac między ekipami, zwrócenie uwagi na zakresy powiązane i kolidujące między ekipami;
 4. Opracowanie harmonogramu lub kolejności wejść dla ekip;
 5. Doprecyzowanie wycen i uzyskanie deklaracji terminów;[ zwykle punkty 2-5 zajmują 1-2 miesiące ]
 6. Podpisanie umów z wykonawcami i zapłata zaliczek;

Zamówienie materiałów;


Etap budowy:

Dobre Terminy dla Rodzajów Prac ( zgodne ze Sztuką Ogrodową i Dobrymi Praktykami ):

 1. Prace ziemne – wykonujemy jako pierwsze. Dobry termin to późne lato (sprzęt i ludzie nie grzęzną w błocie) a następnie zostawienie na jesień i zimę w celu naturalnego osiadania pod wpływem deszczów i mrozu. W terminie jesiennym i wiosennym regularnie odchwaszczamy.
 2. Zabiegi uprawowe – najlepiej wykonać jesienią lub wczesną wiosną.
 3. Rośliny można sadzić cały rok (z doniczek). Duże drzewa najlepiej kupować jesienią i sadzić do końca września. Cebule z reguły sadzi się jesienią (te kwitnące na wiosnę lub w lecie).
 4. Trawniki najlepiej zakładać wiosną (w kwietniu) lub jesienią (pierwsza połowa września).
 5. Generalna kolejność prac budowlanych i ogrodniczych to:
  1. Wstępna niwelacja terenu (kształtowanie poziomów) i odwodnienia;
  2. Wszystkie budowle (mury oporowe, ogrodzenia, ściany, fundamenty, elewacje, etc.);
  3. Niwelacja finalna oraz zabiegi uprawowe;
  4. Nawierzchnie wraz z przepustami dla sieci;
  5. Uzbrojenie w sieci (nawodnienie i elektryka);
  6. Nasadzenie roślin i ściółkowanie;
  7. Wykonanie trawników.
Zadzwoń teraz