Projekt indywidualny ogrodu

Jeśli planujesz założenie ogrodu, najprawdopodobniej będziesz potrzebować pełnego projektu, który w naszej pracowni wyceniamy ryczałtowo.

Projektowanie ogrodu składa się z dwóch etapów – koncepcji (pomysłu) oraz projektu budowlanego (dokumentacji). Etapy wycenimy dla Ciebie rozdzielnie, szczegółowo wskazując potrzebny Ci zakres prac. Wycena jest wykonana na podstawie danych na temat Twojej działki. Skontaktuj się z nami aby uzyskać pełną informację czego potrzebujemy do złożenia zindywidualizowanej oferty.

Warianty projektowe

Projekt możesz zamówić w dwóch wariantach – Standard i Premium. Warianty różnią się zakresem wykonywanych czynności, szczegółowością opracowań projektowych oraz poziomem wizualizacji. W ofercie, którą Ci złożymy, otrzymasz szczegółowy opis zadań i czynności, jakie wykonamy dla Ciebie w każdej z opcji. Możesz miksować warianty lub poprosić o indywidualną wycenę wskazanego przez siebie zakresu prac.

Wizualizacje wariantu Premium

Jednym z wyróżników wariantu Premium są wizualizacje hiperrealistyczne, przygotowywane na koniec etapu koncepcji.

Wizualizacje wariantu Standard

W wariancie Standard przygotowujemy uproszczone, ale plastyczne wizualizacje w programie Google Sketchup.

Przykład spaceru 3D:


Przykłady statycznych wizualizacji:

Przykład spaceru 3D:


Przykłady statycznych wizualizacji: