Oferta dla projektantów ogrodów

Oferta dla projektantów ogrodów


Zapraszamy z Martą do współpracy
w naszym uporządkowanym modelu:

Abyśmy mogli współpracować, musimy zgodzić się w sprawie wspólnych warunków tej współpracy oraz podziału ról. Podejmujemy się wspólnego zobowiązania wobec naszego Inwestora. Oto nasz sprawdzony model współpracy:

ETAP PROJEKTU

Zlecenie przyjmujemy wspólnie – co ma także odzwierciedlenie w umowie, którą podpisujemy z naszym klientem. Ty zostajesz Dyrektorem Artystycznym. My zajmujemy role członków zespołu projektowego.

1. Jedziemy razem (w trójkę) do klienta i na działkę.

Jakub prowadzi spotkanie (wcześniej zapoznajemy Cię z agendą). Mamy przygotowane ankiety i materiały do pracy z klientem w taki sposób, aby jak najskuteczniej zrozumieć życzenia i potrzeby. Rozmawiamy swobodnie, słuchamy potrzeb, opowiadamy o pomysłach, sprawdzamy reakcje. Zbieramy dane na temat działki, otoczenia, osadzenia w lokalnej historii. Wspólnie spacerujemy po terenie i wczuwamy się w genius loci. Chłoniemy i analizujemy.

2. Koncepcja powstaje w zespole, ale pod Twoim kierownictwem

Podczas tworzenia koncepcji spotykamy się razem i pracujemy intensywnie. Zwykle 3-4 spotkania są niezbędne aby uzyskać efekt na pierwszą prezentację. Naszym celem jest stworzyć kompletny koncept, łącznie z pełnym doborem gatunkowym oraz wyborem wszystkich materiałów wykończenia (deski, farby, bruki) i wyposażenia (lampy, meble, donice), który zostanie zaakceptowany przez klienta. I będziemy nad nim pracować tak długo, póki klient się nim nie zachwyci. My tworzymy wizualizacje 3D (w zależności od wariantu ofertowego – w SKP lub Lumion).

3. Przy projekcie my zajmujemy się kreślarstwem i przeliczeniami.

Przejmujemy etap przygotowania dokumentacji budowlanej (która de facto w większości projektów odpowiada standardowi wykonawczemu, a czasem nawet warsztatowemu). Opracowujemy wszystkie branże w rozbiciu na części – graficzną, przedmiarową i opisową. [ Zobacz standard naszej dokumentacji projektowej ] Twoim zadaniem jest uzupełniać ewentualne braki w koncepcji, dostarczyć technologie na Twoje autorskie pomysły oraz wykonać audyt naszej pracy przed wydrukiem i oddaniem Inwestorowi.

Dzielimy się wynagrodzeniem 50:50.

Od wartości zlecenia odejmujemy i zwracamy ponoszone koszty (zwykle ok. 20-30%), a pracą twórczą i zyskiem dzielimy się po równo. Koszty dojazdów są rozliczane z Inwestorem oddzielnie i zwracane ponoszącemu.

PO ODDANIU PROJEKTU:

Nasz model jako pracowni projektowej jest oparty o kilka kluczowych obietnic, z których Ty również musisz się wywiązać, jeśli mamy podjąć się wspólnego zobowiązania:

– gwarantujemy Inwestorowi 5 lat bezpłatnego wsparcia mailowego i telefonicznego
– gwarantujemy także uzupełnienie braków w dokumentacji, jeśli wskaże je wyspecjalizowany w danej dziedzinie wykonawca (działamy zwykle w standardzie projektu budowlanego)
– chronimy prywatność naszych klientów – Inwestor musi wyrazić zgodę na publikację materiałów w ogólnie dostępnym portfolio lub w mediach
– nadzór autorski podczas realizacji nie stanowi części projektu i jest zawsze dodatkowo rozliczany z Inwestorem (my robimy to na zasadach konsultingu)

Zadzwoń teraz